Styrelsen 2024


Ordförande

Yvonne Ohlsson

070-209 35 76 yvonne.orsa@outlook.com

Vice Ordförande

Caroline Björnhem

070-271 61 35 carro_bjornhem@hotmail.com

Övriga ledamöter

Lotta Jågas Sjööns - Ekonomiansvarig

070-365 85 04 jagas.sjoons@telia.com

Pernilla Kandre

070-648 68 63 pernilla.kandre@gmail.com

Ann-Marie Fröjdh


Adjungerad kassör

Cinette Nilsson

070-514 33 55 ekonomi.orsaridklubb@gmail.com