Ridhusregler

Vi välkomnar alla till vår anläggning, det finns dock en del att tänka på när man är hos oss. Först och främst är vi en ridskola, vilket betyder att vi har väldigt många barn här hos oss. Så tänk till en gång extra innan du gör saker.

BARN GÖR SOM VUXNA GÖR

 • Orsa ridklubbs verksamhet har företräde.
 • Ridhuset är öppet för ridning mellan klockan 05.00 – 24.00. Stallet är dock stängt från sista lektionerna på vardagar till kl. 08.00 på morgonen. När stallet är nersläckt för natten, under andra dagar, får man gå in via stora porten i ridhuset, inte via stallet. Detta för att visa hänsyn till klubbens egna hästar.
 • Alla ska rida med hjälm och hakbandet knäppt.
 • Knacka och invänta svar innan du går in i ridhuset. Gäller från båda dörrarna.
 • Hästar som bockar/sparkar eller på annat sätt har svårt att hålla sig i styr, meddela ev övriga ridande att hästen kan bete sig på det viset.
 • Håll till höger när du möter någon.
 • Spåret har företräde framför volter och andra ridvägar.
 • Uppsittning bör ske på medellinjen.
 • Skritt och halt gör man innanför spåret.
 • Se upp för varandra och visa hänsyn.
 • Vill du hoppa, fråga de andra om det är okej först. Alla måste tycka det är ok. Kommer det in någon som inte vill ha hinder i manegen måste man plocka bort.
 • Följande tider kommer det vara möjligt att ha bommar och små hinder (max 5 st) framme utan att behöva fråga om det är ok. Tisdagar heldag, lördag fm kl 10.00-14.00 jämn vecka och söndag em kl 14.00-20.00 ojämn vecka. Vill man ha fler hinder framme, får man boka ridhuset. OBS! Ridklubbens verksamhet samt bokad tid har företräde!
 • Om man vill bygga bana, för att hoppa, bokas detta via ridklubben.
 • Plocka undan allt material efter dig, var sak på sin plats.
 • Städa även efter din häst. Skottkärror och grepar finns att låna.
 • Vill du longera/tömköra fråga dom andra om det är okej, alla måste tycka det är ok. Annars får man boka ridhuset för longering.
 • Vill du koppla upp dig mot t ex Ridesum, ska du boka ridhuset, om du inte vill att andra ska komma in och störa i din träning. Tänk även på GDPR, man får inte filma andra.
 • Man får inte ha lösa hästar/hundar under tiden man själv sitter till häst.
 • Släck belysningen om du är sist.
 • Vid all hoppning ska ungdomar under 12 år som befinner sig i i magnegen ha hjälm på sig och ungdomar under 19 år ska även ha säkerhetsväst vid all hoppning på ridanläggningen! Detta är en säkerhetsåtgärd, som vi verkligen tycker att man måste efterleva.


Stor/liten paddock

Under den snöfria tiden, finns det hinder uppställda i stora paddocken. Den lilla lämnas fri från hinder så de som inte vill rida runt hinder kan rida i den.

 • Hindren i stora paddocken är det fritt att hoppa på för dem som har anläggningskort. För de som inte har, swishar man in beloppet till 123 351 41 30, och anger vad det avser.

 • Det får inte ligga något hindermaterial på backen när man lämnar paddocken. Då bommarna är av trä så ruttnar de om man inte lägger upp dem. Om detta inte efterlevs, kommer man att få plocka bort allt hindermaterial, när man hoppat klart.
 • Kom ihåg att släcka strålkastarna vid användning av lilla paddocken vintertid.


Generellt gäller:

 • Alla som rider på anläggningen utanför ordinarie lektionsverksamhet, är skyldiga att betala anläggningsavgift. Detta gäller hela anläggningen, dvs även om man vill nyttja travbanan.
 • Islandshästovalen får inte användas av andra än islandshästar.
 • Var noggrann och mocka efter din häst innan du lämnar anläggningen. Gäller både i ridhuset och på utebanorna, samt även travbanan. Detta för att underlagen ska hålla sig bra.
 • Vid bokning av ridhus/paddock ska klockslag för vilken tid bokningen ska gälla lämnas vid tillfället för bokning. Ingen "flytande" bokning läggs in i bokningen, dvs med icke angivna tider.
 • Bokning/avbokning av ridhus/paddock ska ske senast två arbetsdagar innan tillfället som bokas och inför helg senast torsdag kl 12.00.
 • Tänk på att meddela ev. förändring av bokade tider snarast, dvs om inte bokad tid kommer att nyttjas fullt ut. Tänk på att ordinarie personal enbart jobbar vanliga arbetsdagar. Detta för att andra ska få möjligheten att nyttja och boka ridhuset. Ej avbokad tid debiteras.


Externa tränare

 • För att få ha träning på Orsa Ridklubbs anläggning, måste tränaren ha F-skattsedel
 • Extern tränare ska lämna in kopia på aktuell F-skattsedel som denna åberopar att använda. Går att få utdrag via www.skatteverket.se Ska vara inlämnad senast 15 mars alternativ inför den externa tränarens första träningstillfälle, mailas till ekonomi.orsaridklubb@gmail.com
 • Externa tränare ska lämna in utdrag ur Belastningsregistret, finns att få gratis på https://polisen.se OBS! Kuvertet ska lämnas oöppnat till ridklubbens ordförande för vidare hantering. Öppnad handling godkänns ej, då får vederbörande söka nytt utdrag. Ska vara inlämnad senast 15 mars alternativt inför de externa tränarens första träningstillfälle.
 • Definition av extern tränare har bedömts enligt följande: "Person som står på marken och instruerar ridande enligt träningslika förhållanden" (spelar ingen roll om ekonomisk ersättning inte utgår). Enda undantag är om ägare till häst som ger annan ridande på egna hästen instruktioner. Person som själv rider och ger annan ridande tips/råd räknas inte som extern tränare.
 • All hantering av betalning ska ske via fakturering av Orsa Ridklubb till de deltagande eleverna, samt betalning till tränaren ska ske via faktura som skickas till Orsa Ridklubb.
 • Redovisning sker via den gemensamma mall som ska ligga till grund för fakturering av deltagaren på den externa tränarens träning. Denna ligger sedan som bilaga till tränarens faktura.
 • Faktureringsmallen mailas till ekonomi.orsaridklubb@gmail.com
 • Ersättning till tränaren kommer inte att betalas ut, innan faktureringsmallen på deltagarna anlänt från ansvarig av denna, om så är fallet att fakturan dyker upp före faktureringsmallen.
 • Detta är regler som är reglerade från Orsa Kommun. Vi nyttjar Orsa kommuns anläggning, dvs betalar ingen hyra, så kommunens regelverk gäller.
 • Avbokning av ej nyttjad tid ska ske snarast, dock senast måndag kl 12.00 för ev bokning nästkommande helg. Undantag kan uppstå vid tex sjukdom.
 • All träning ska även läggas ut på facebook med tider.