Miljöpolicy


Vi vill öka medlemmarnas medvetenhet om hur vardagliga handlingar och val kan bidra till en positiv utveckling av miljön.

Mål/Aktiviteter


 • Informera om miljöpolicyn
 • Källsortera
 • Spara på el genom genomtänkt och effektiv energianvändning
 • Spara på papper på kontoret
 • Föra tillbaka gödseln till kretsloppet
 • Samordnade, miljövänliga inköp
 • Återvinning
 • Att leva upp till gällande miljölagar
 • En god arbetsmiljö i hållbar utveckling.

Vision


 • Verksamheterna kring hästen ska bidra till en utveckling på naturens villkor
 • Se helheten där såväl styrelsebeslut som det vardagliga arbetet präglas av kretsloppstänkande och målet är     ett hållbart samhälle.
 • Arbeta för en miljövänlig anläggning
 • Förmedla miljöinformation till klubbens medlemmar
 • Föregå med gott exempel i miljöarbetet