Ridhus

Vårt ridhus mäter 22 x 60 m invändigt och det är relativt nybyggt. 1991 stod det färdigt och det nyttjas så gott som dagligen för olika aktiviteter.

Du som har egen häst och vill komma till oss och använda ridhus/ridbanor för att träna måste betala en anläggningsavgift.

Vill man vara ett visst antal, hoppa en bana eller longera/tömköra eller liknande kan man boka ridhuset. Bokning ska göras till personalen senast två (2) arbetsdagar innan.

Se fliken Anläggningsavgift för prisinformation.