Regler vid besök

Varje privatryttare som avser att nyttja stall, ridhus och ridbanor, skall följa Hästägarförsäkran* enligt Svenska Ridsportförbundet samt att de skall vara fullvaccinerade. Med privatryttare avses även de som är uppstallade i privatstallet på ridklubben.

  1. I möjligaste mån skall privatryttare som vill nyttja ridhuset gå in via stora porten.
  2. Vardagar 8.30-14.00 samt helger 8.30-20.00 har privatryttare möjlighet att göra i ordning sin häst i nedre delen av stallet, vid spolspiltan, samt även använda spolspiltan. Stallgången in till ridhuset får användas som passage till ridhuset om det inte medför för mycket trängsel. Vi måste alla hjälpas åt till exempel kan medryttare gå in i boxen om någon behöver passera (gäller helg).
  3. De privathästar som skall medverka på lektionerna, medges uppställning i stallet, på av instruktören anvisad plats. Det är även tillåtet att använda spolspiltan för de hästar som har gått med på lektion. Håll avstånd till ridskolehästarna.
  4. När du kommer med privathäst, ha alltid med dig en egen påse som du lägger alla dina saker i. Det är inte tillåtet att hänga täcken eller kläder på de täckeshängare som finns på boxdörrarna. De som kommer ridande, kan hänga reflexer, jackor med mera vid stora porten, eller på krokarna innan man går in i ridhuset.
  5. Tänk på att inte låta barnen klappa på alla hästar, när de passerar genom stallet. Tänk även på att hästar kan bli rädda om du springer i stallet 😊

Stallet är helt stängt under veckorna för alla utomstående mellan kl. 14 - 15.30, då hästarna behöver få lugn och ro innan de ska gå lektioner. Däremot är man välkommen att vara i cafeterian.

Vid stor smittorisk i närområdet kan dock dessa regler ändras med kort varsel, då en stängning av ridskolestallet pga. smitta skulle vara förödande för klubben. Gör det till en vana att gå in på nedanstående länkar och kontroller smittläget.

https://www.travsport.se/hastvalfard/smittskydd-och-vaccinering/smittoinfo/

https://www.sva.se/amnesomraden/smittlage/karta-over-kvarka/

https://www.ridsport.se/Distrikt/dalarnasridsportforbund/Distriktet/smittskyddsinfohast


*"Genom anmälan förbinder du dig att betala samtliga avgifter enligt propositionen. Samtidigt intygar du på heder och samvete för varje häst du har anmält att den inte har visat några tecken som kan tyda på smittsam sjukdom, att den inte har vistats i ett stall där en smittsam hästsjukdom dig veterligen har förekommit, att den inte heller på något annat sätt har varit i kontakt med en häst, som såvitt känt kan misstänkas ha haft eller ha en smittsam sjukdom, att den är erforderligt tränad för tävlingsdeltagande och att den i övrigt såvitt du vet är fullt frisk och att ovanstående också gäller fram till tävlingsdagen. Läs mer i Tävlingsreglemente I mom. 112 Ryttarens ansvar".