Stalltjänst


Varför har du som rider hos oss stalltjänst?

Ja, det är en fråga som ständigt återkommer... och vi ska nu berätta varför.

Jo, Orsa Ridklubb, såsom så många andra ridklubbar, kämpar hela tiden med ekonomin. Det är väldigt kostsamt att driva en sådan här anläggning. Allt kostar pengar, mycket pengar, och det senaste året har priserna på kraftfoder och hö stigit rejält, liksom kostnaderna för övrig drift och underhåll. För att fortsätta kunna hålla nere ridpriserna så behöver vi därför fortsatt hjälp av de ridande med att sköta hästar och stall på helger och helgdagar.

I en idéell förening finns det alltid ett behov av att medlemmarna ställer upp. Genom att arbeta ideellt blir du en del av en social gemenskap. Du medverkar till att hålla nere kostnaderna för verksamheten och möjliggör för fler att delta. Det är en belöning att få känna sig uppskattad för det man gör.

Samling Kl 08.00

  • Fodra
  • Släppa ut och ta in ridskolehästarna
  • Mocka till ridskolehästarna
  • Packa höpåsar och rengöra krubbor inför kommande måltider m.m.
  • Utförligare instruktioner finns i stallet över vad som skall göras och ges även av den som är gruppansvarig. Läs alltid noggrant de instruktioner/rutiner som finns uppsatta på lapparna bredvid svarta tavlan i stallet, samt även den extra/ev. nytillkomna info som ev. står skriven på själva svarta tavlan!

Vad gör du om du inte kan komma på din tilldelade dag?

  1. Försök i första hand att byta med någon annan elev i en annan grupp, telefonnummer till alla står utsatt på helgtjänstlistan.
  2. Om det absolut inte går att byta med någon - kontakta då ridklubben i GOD TID, dock senast en (1) vecka innan ditt pass!
  3. Om du blir akut sjuk samma dag som din helgtjänstgöring så måste du kontakta din gruppansvariga och meddela detta.

Annat smått och gott som kan vara bra att veta!

Är du en hästrädd förälder/anhörig som ska följa med ditt barn till helgtjänsten?

Ingen fara, det finns arbetsuppgifter även för dig! Du kan t ex hjälpa till med att lägga ut hö i hagarna innan hästarna släpps ut, packa hösäckar, mocka, sopa och rengöra vattenkoppar efter att hästarna släppts ut, lägga in foder i de tomma boxarna/krubborna osv. Det finns nämligen många arbetsuppgifter där du inte behöver "stöta på" hästarna!

När ska du/ditt barn vara på plats?

Det är samling inne i stallet kl 08:00 - OM inte din gruppansvariga eller personal från ridklubben kontaktat er och meddelat annat. Det kan ibland ske viss tidigareläggning när vi har tävlingar på anläggningen, om ridhuset/anläggningen är uthyrd eller liknande. Ca kl 11:30 lunchar ni hästarna och sedan är ni klara med förmiddagspasset. Sedan samlas man igen på eftermiddagen för att ta in hästarna från hagen. Ungefärlig tid någon gång mellan kl 15-17 beroende på årstid. Exakt tid får du veta av den som är ansvarig.


Har du några ytterligare frågor så är du alltid välkommen att kontakta oss på ridklubben, endera via e-post orsaridklubb@outlook.com eller via tfn 073-337 10 96.