Att vara ridelev


Vad förväntas av dig som lektionsryttare på Orsa Ridklubb?


Stalltjänst

Hos oss på Orsa Ridklubb har vi ett system med stalltjänst, detta innebär att alla ridande har stalltjänst på helger och röda dagar, uppdelade gruppvis med ca 3-4 dagar per termin. Är eleven under 13 år skall en vuxen/förälder närvara och hjälpa till under stalltjänsten. Barn under 13 år ska alltid ha hjälm på sig vid all hästhantering.

Det finns arbetsuppgifter där man inte behöver hantera hästar. Alla kan bidra med något! Alla behövs!

Om du inte kan det datumet som du blivit tilldelad måste du byta din dag med någon annan och meddela din gruppansvarige om bytet. Mer om hur stalltjänsten går till kan du läsa här.

Arbetsuppgifter/försäljning


Vi är funktionärer på Vasaloppets vinter- och sommararrangemang. Alla hjälps också åt att sälja pepparkakor till jul samt Newbody vår och höst. Dessa arrangemang är obligatoriska.

Vi har också gemensamma arbetsdagar där alla kan göra något.

Vi säljer även Plastpåsar och Delikatesskungen samt hittar på lite andra alternativ för att få inkomster till vår ridklubb. Din hjälp är viktig! Kom gärna med idéer.

Tävlingar


En viktig och stor del av ridklubbens verksamhet, både ridmässigt och ekonomiskt, är tävlingsverksamhet. Förutsättningen för att vi ska kunna arrangera tävlingar är att alla hjälper till. Det är obligatoriskt för alla medlemmar att hjälpa till vid tävling minst två tävlingsdagar per år. Inför varje tävling kommer det upp anslag på ridklubben om vad, när och hur vi vill ha er hjälp.