Avbokning & Uppsägning


Avbokning av ridlektion

Det är viktigt för oss att du avbokar din ridlektion så att vi kan fördela hästarna på bästa sätt!

Avbokning av ridlektion görs till kontoret senast kl 15.00 samma dag som din lektion - antingen via mail till orsaridklubb@outlook.com eller genom att ringa 073-337 10 96. Om ingen svarar, lämna ett meddelande eller skicka ett SMS.

För övriga ärenden har vi telefontid vardagar kl 14.30-15.30.

Vi har, bl.a. på grund av att vi har så få hästar, valt att inte erbjuda igenridning denna termin. Det
innebär att missad lektion p.g.a. t.ex. sjukdom eller resa inte kan ridas igen vid ett annat tillfälle.

Uppsägning av lektionsplats

Uppsägning av lektionsplats inför nästkommande termin skall ske senast en (1) månad innan pågående termins avslut, annars debiteras du för fyra (4) lektioner av kommande termin.

Vid ev. uppsägning under pågående termin är du betalningsskyldig för hela terminen. Vid flytt till annan ort eller vid sjukdom under längre tid (mot uppvisande av läkarintyg) har du en uppsägningstid/karenstid på fyra (4) lektionsveckor. Uppsägningstid/karenstid på fyra (4) veckor gäller även privatryttare som rider lektion, där hästen är sjuk/skadad så att terminen inte kan fullföljas. Då ska ett veterinärutlåtande uppvisas för att uppsägning ska kunna ske.