Orsa Ridklubbs

Verksamhetsidé, värdegrund & visionVerksamhetsidé

Orsa ridklubb ska vara tillgänglig för alla. Vår anläggning ägs av kommunen och drivs av föreningen. Vi bedriver ridskola, tränings- och tävlingsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Vi arrangerar egna tävlingar, läger och andra medlemsaktiviteter samt erbjuder uppstallning.

Värdegrund

Kvalité, Gemenskap, Glädje och Utveckling

Vi vill ha en god kvalité på vår verksamhet genom att ha välutbildade hästar, en välskött anläggning, utbildad personal, högt säkerhetstänkt, stor gemenskap, känna glädje och alltid vilja utvecklas och blicka framåt.

Vår förening är öppen, välkomnande och tillgänglig för alla.
Vi sätter alltid hästen i centrum och följer förbundets hästhållningspolicy.
Vi värnar om vår anläggning.
Vi bemöter varandra med respekt och omtanke.
Vi tar avstånd ifrån droger och doping.
Vi är lojala mot varandra och vår förening.
Vi är goda förebilder.

Vision

Orsa Ridklubb - Vi finns för alla!