Regler externa tränare


 • För att få ha träning på Orsa Ridklubbs anläggning, måste tränaren ha F-skattsedel
 • Extern tränare ska lämna in kopia på aktuell F-skattsedel som denna åberopar att använda. Går att få utdrag via www.skatteverket.se Ska vara inlämnad senast 15 mars alternativ inför den externa tränarens första träningstillfälle, mailas till ekonomi.orsaridklubb@gmail.com
 • Externa tränare ska lämna in utdrag ur Belastningsregistret, finns att få gratis på https://polisen.se OBS! Kuvertet ska lämnas oöppnat till ridklubbens ordförande för vidare hantering. Öppnad handling godkänns ej, då får vederbörande söka nytt utdrag. Ska vara inlämnad senast 15 mars alternativt inför de externa tränarens första träningstillfälle.
 • Definition av extern tränare har bedömts enligt följande: "Person som står på marken och instruerar ridande enligt träningslika förhållanden" (spelar ingen roll om ekonomisk ersättning inte utgår). Enda undantag är om ägare till häst som ger annan ridande på egna hästen instruktioner. Person som själv rider och ger annan ridande tips/råd räknas inte som extern tränare.
 • All hantering av betalning ska ske via fakturering av Orsa Ridklubb till de deltagande eleverna, samt betalning till tränaren ska ske via faktura som skickas till Orsa Ridklubb.
 • Redovisning sker via den gemensamma mall som ska ligga till grund för fakturering av deltagaren på den externa tränarens träning. Denna ligger sedan som bilaga till tränarens faktura.
 • Faktureringsmallen mailas till ekonomi.orsaridklubb@gmail.com
 • Ersättning till tränaren kommer inte att betalas ut, innan faktureringsmallen på deltagarna anlänt från ansvarig av denna, om så är fallet att fakturan dyker upp före faktureringsmallen.
 • Detta är regler som är reglerade från Orsa Kommun. Vi nyttjar Orsa kommuns anläggning, dvs betalar ingen hyra, så kommunens regelverk gäller.
 • Avbokning av ej nyttjad tid ska ske snarast, dock senast måndag kl 12.00 för ev bokning nästkommande helg. Undantag kan uppstå vid tex sjukdom.
 • All träning ska även läggas ut på facebook med tider.