Valberedningens förslag till styrelse 2023

09.02.2023

Ordförande: 

Yvonne Ohlsson - Omval 1 år

Ledamöter:

Caroline Björnhem - Omval 1 år

Lotta Jågas Sjööns- Omval 1 år

Linda Carlsson- Omval 1 år

Marie Wallin- Omval 1 år

Jonas Engström - Nyval 2 år

Suppleanter:

Lena Norman - Omval 1 år

Pernilla Kandre- Omval 1 år

Anne-Marie Fröjd - Nyval 1 år